logo

„Montaż instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych Gminy Hajnówka”

 

Hajnówka, dnia 19.07.2021

Komunikat 9/2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listę Grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie w związku z odstąpieniami od podpisania umowy oraz rezygnacjami złożonymi przez gospodarstwa domowe zakwalifikowane do listy podstawowej uczestników projektu. Osoby ujęte na zamieszczonej liście zapraszamy do kontaktu telefonicznego z sekretariatem Urzędu Gminy Hajnówka (85 306 78 00) celem ustalenia terminu podpisania umowy o udzielenie Grantu.

WÓJT GMIN HAJNÓWKA

 

LISTA DODATKOWA 3/2021 z dnia 19.07.2021 r. Grantobiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie w związku z zwolnieniem środków