Obszar Gminy wpisany na listę dziedzictwa UNESCO

Gmina Hajnówka jest regionem atrakcyjnym turystycznie ze względu na walory środowiska przyrodniczego oraz obiekty dziedzictwa kulturowego.

Na szczególną uwagę zasługują:

  • Drewniane budynki mieszkalne i inwentarskie z XIX w. (Czyżyki, Nowosady)
  • Cerkwie w Nowoberezowie i Dubinach oraz kapliczka w Krynoczce
  • Obiekty Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” (kolejka wąskotorowa wybudowana na początku XX wieku, ścieżki edukacyjne)
  • Liczne rezerwaty przyrody: Szczekotowo - największe zbiorowisko kurhanów, Głęboki Kąt - olsy, łęgi i grądy, świerczyna na torfie o charakterze tajgowym.

Na terenie gminy znajduje się bardzo dużo zabytków architektury i archeologicznych objętych opieką Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Wśród zabytków architektury bardzo dużą część stanowią obiekty sakralne cerkwie i cmentarze związane z wyznawcami prawosławia mieszkającymi bardzo licznie na terenie gminy (ok. 80% mieszkańców). Obiekty te są własnością wspólnoty religijnej i to ona dba o ich wygląd i stan techniczny. Są to obiekty dobrze utrzymane i pielęgnowane. Inaczej przedstawia się stan drugiej dość licznej grupy zabytków związanej z osadnictwem na tym terenie. Należą do niej domy mieszkalne oraz wiatraki zbudowane najczęściej w XIX w. Są to obiekty drewniane. Należą one do prywatnych właścicieli, którzy ze względów finansowych nie zawsze dbają o ich właściwy stan techniczny. Grozi to bezpowrotną utratą tych niepowtarzalnych dóbr kulturowych.