inwestycje

Trwa naprawa dróg zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy państwa. Środki pochodzą z Polskiego Ładu.

inwestycje

Trwają prace przy inwestycjach wodno- kanalizacyjnych na terenie Gminy Hajnówka. Trwa budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Torowej w Dubinach (jeden projekt) oraz budowa wodociągu do Nieznanego Boru (drugi projekt).

sawiny
W dniu 07.06.2024r. nastąpił częściowy odbiór zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Hajnówka".

par bud

W dniu 3 czerwca została podpisana z firmą PAR-BUD ROBERT BERK umowa na ,,Wykonanie nakładek na odcinkach dróg wewnętrznych". Kolejne drogi w Gminie zyskają nakładki asfaltowe: obręb Nowosady dz. nr geod. 507; obręb Dubiny dz. nr geod. 970/1 (przy Szkole Podstawowej w Dubinach); obręb Dubiny dz. nr geod. 951; obręb Dubiny dz. nr geod. 931/1.
Realizacja zadania potrwa do 30 czerwca 2024 r.

nikot
W dniu 19 kwietnia 2024 r. zostały podpisane Umowy na zadanie ,,Modernizacja infrastruktury drogowej i wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Hajnówka" finansowane z Polskiego Ładu.
Cześć II dotyczy ,,Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej", którą będzie realizować Przedsiębiorstwo Instalacyjne "NIKOT" z Białegostoku. Wartość zadania brutto wynosi 3 884 340,00 zł. i będzie ono zrealizowane do 7.10.2024 r. Szczegóły były opublikowane w SWZ w przetargu.