Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 188

Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/ 1
Obszar województwo podlaskie
Ważność od godz. 12:09 dnia 16.12.2022 do godz. 09:00 dnia 18.12.2022
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy piątek/sobota od -15°C do -12°C, sobota/niedziela od -17°C do -13°C, lokalnie około -19°C. Temperatura maksymalna w dzień od -8°C do -5°C.
Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
85%
Uwagi Aktualizacja temperatury minimalnej oraz skrócenie terminu ważności ostrzeżenia.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podlaskie (4 powiaty) od 12:09/16.12 do 09:00/18.12.2022 temp. min -19 st, temp. maks -5 st, wiatr 5-20 km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

śnieg

Komunikat meteorologiczny

Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia Intensywne opady śniegu
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Sytuacja meteorologiczna Na obszarze objętym ostrzeżeniem meteorologicznym występują umiarkowane opady śniegu, lokalnie również silne. Sumy godzinowe wynoszą około 0,5 mm/h. Przewiduje się występowanie opadów śniegu w dalszym ciągu o natężeniu umiarkowanym, miejscami
natężenie zwiększy się do silnego.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
gołoledź
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawisko/Stopień zagrożenia 

Opady marznące/1

 Obszar

województwo podlaskie powiat hajnowski

Ważność

od godz. 22:00 dnia 05.12.2022 do godz. 10:00 dnia 06.12.2022

Przebieg

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska

8

0%

Godzina i data wydania godz. 16:33 dnia 30.11.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podlaskie/hajnowski od 22:00/05.12 do
10:00/06.12.2022 marznące opady, drogi śliskie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

gołoledź
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 90
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawisko/Stopień zagrożenia 

Opady marznące/1

 Obszar

województwo podlaskie powiat hajnowski

Ważność

od godz. 19:00 dnia 30.11.2022 do godz. 08:00 dnia 01.12.2022

Przebieg

Prognozowane jest wystąpienie okresami słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki
powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 70%
Godzina i data wydania godz. 16:33 dnia 30.11.2022
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podlaskie/hajnowski od 19:00/30.11 do
08:00/01.12.2022 marznące opady, drogi śliskie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

gołoledź
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawisko/Stopień zagrożenia 

Opady marznące

 Obszar

województwo podlaskie
powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki,
zambrowski

Ważność

od godz. 10:00 dnia 09.12.2021 do godz. 10:00 dnia 10.12.2021

Sytuacja meteorologiczna

Miejscami nadal występują warunki do wystąpienia opadów marznących powodujących gołoledź.
Ujemna temperatura gruntu powoduje, że przy wystąpieniu nawet słabych opadów, następować będzie zamarzanie na drogach i chodnikach.

Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Godzina i data wydania godz. 13:45 dnia 23.11.2022

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.