Ostrzeżenie meteorologiczne

Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku 
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo podlaskie powiat hajnowski
Ważność od godz. 22:30 dnia 19.01.2023 do godz. 07:30 dnia 20.01.2023
Sytuacja meteorologiczna Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -1°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podlaskie/hajnowski od 22:30/19.01 do 07:30/20.01.2023 temp. min. od 0 st. do -1 st., przy gruncie do -1 st., ślisko.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.