8 października 2021r. odbyło się zorganizowane przez Wójt Gminy Hajnówka spotkanie poświęcone rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej. Jednym z omawianych tematów była ścieżka rowerowa Hajnówka – Białowieża. Ścieżka rowerowa jest ważnym tematem dla lokalnych samorządów i dla turystów – główną motywacją do jej powstania jest zapewnienie bezpieczeństwa przy jednoczesnym dostępie do oferty turystycznej regionu. 

 

Zaproponowane zostało przygotowanie procesu, w który włączeni będą mieszkańcy regionu oraz różne podmioty zainteresowane wspomnianą tematyką. Na spotkaniu przedstawiono również rozwiązania techniczne dotyczące infrastruktury mające na celu minimalizację ingerencji w naturę.

 

Uczestnicy spotkania wyrazili gotowość udziału w procesie, w którym do konsultacji zaproszone zostaną różne grupy interesariuszy.