Mając na względzie rozwój mobilności oraz innowacyjności, Powiat Hajnowski jest partnerem w międzynarodowym projekcie badawczym MARA – Mobility and Accessibility in Rural Areas – New approaches for developing mobility concepts in remote areas. Projekt MARA – Mobility and Accesibility in Rural Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich) finansowany jest z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020. W przedsięwzięciu uczestniczy 12 partnerów z 9 krajów, a liderem jest Ministerstwo Energetyki, Digitalizacji i Infrastruktury z Niemiec (Mecklenburg-Vorpommern).Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. Docelowo projekt ma przyczynić się do podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie.

 

Przez ostatnie miesiące intensywnie pracowaliśmy nad Action Plan ujmującym kierunki rozwoju mobilności regionu z wykorzystaniem e-nowinek.  Ideą przypadku pilotażowego (innowacji) jest system transportowy z wypożyczeniem rowerów elektrycznych, dostępny poprzez rejestrację w przeznaczonej do tego celu aplikacji, za pomocą specjalnej karty. Przeprowadzona analiza SWOT wskazuje na duży potencjał rozwoju koncepcji e-bike w regionie Puszczy Białowieskiej ze względu na atrakcyjną sieć już dostępnych tras rowerowych (ponad 650 km) oraz perspektywy rozwoju (budowa trasy rowerowej spinającej Hajnówkę z Białymstokiem – stolicą województwa, plany budowy ścieżki rowerowej Hajnówka – Białowieża wzdłuż drogi wojewódzkiej). Dokument wskazuje na potrzebę  opracowania koncepcji regionalnego produktu sieciowego opartego na integracji tras rowerowych oraz innowacyjnych technologii zwiększających atrakcyjność tego środka transportu.

 

A zmiany są potrzebne – jak wskazują badania ankietowe przeprowadzone przez Politechnikę Białostocką oraz Zespół MARA – Powiat Hajnówka w 2019 r., ankietowani – turyści oraz mieszkańcy wskazali na potrzebę integracji systemów transportowych oraz budowę regionalnych systemów rowerowych z aplikacją mobilną. Potrzeba wypracowania nowych, alternatywnych kierunków mobilności w regionie Puszczy Białowieskiej została równie mocno zaakcentowana podczas dwóch spotkań fokusowych prowadzonych przez pracowników Politechniki Białostockiej z różnymi grupami interesariuszy, które odbyły się w dniach 21.10.2019 i 4.11.2019. w Hajnówce. Gospodarzami obu warsztatów był samorząd Powiatu Hajnowskiego oraz Politechnika Białostocka.

 

Tworząc Action Plan (nad którym czuwa dr. Urszula Ryciuk, PB) pozostawialiśmy w kontakcie z naszymi partnerami z państw Basenu Morza Śródziemnego. Podczas warsztatów online omówiono dotychczas następujące zagadnienia: identyfikacja potrzeb w zakresie mobilności na obszarach trudno dostępnych turystyczne oraz adaptacja i rozwój istniejącej rozwiązań mobilnych, Ponadto, na podstawie analizy dobrych praktyk krajów  partnerskich (nas szczególnie interesuje nas współpraca z litewskim partnerem z Wileńskiego Uniwersytet Technicznego im. Giedymina (VGTU) – uczelnia techniczna z siedzibą w Wilnie, jeden z dwóch uniwersytetów technicznych na Litwie. Litwa  bowiem wprowadziła e-bike do swojej oferty turystycznej i transportowej), zastanawialiśmy się, jak dostosować zaproponowane rozwiązania mobilne w swoich regionach. W tym miejscu należy nadmienić, że na ostatnim meetingu online nasz partner z Politechniki Białostockiej - dr.hab prof. PB Elżbieta Szymańska oraz dr. hab inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska wygłosiły interesujące prezentację omawiając problemy, z jakimi boryka się Powiat Hajnowski w drodze do polepszenia mobilności w regionie. Co więcej, we współpracy z zespołem z Hajnówki wykazały, że korelacja z sąsiadem z Litwy, (tak zwana praca w peer groups) może w przyszłości zaowocować i wskazać nam drogę do przyjaznych ekologicznie rozwiązań transportowych takich jak e-rowery.

Przed zespołem MARA – Powiat Hajnowski kolejne wyzwanie – przeprowadzanie badań wskazujących na możliwość ulokowania potencjalnych punktów stacji ładowania rowerów elektrycznych w regionie. Następnie – seria spotkań z firmami transportowymi, mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządów.

Wdrożenie i rozwój nowych, przyjaznych środowisku środków transportu (w szczególności pojazdów elektrycznych, takich jak e-rower czy skuter elektryczny) w regionie Hajnówki w znaczący sposób wzbogaci istniejący system transportowy o innowacyjne i bardziej ekologiczne rozwiązania. Zwiększy dostępność komunikacyjną regionu (zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną), co pozytywnie wpłynie na atrakcyjność turystyczną regionu i poprawi mobilność w regionie. Rozwiązania te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom turystów, którzy zgłaszają duże zapotrzebowanie na środki i infrastrukturę do transportu rowerowego. Rozwój infrastruktury rowerowej (w tym ścieżek rowerowych) może również pozytywnie wpłynąć na zwiększenie częstotliwości ruchu rowerowego wśród mieszkańców, gdyż będzie silną alternatywą dla indywidualnej komunikacji samochodowej i tradycyjnych środków transportu publicznego. Rozwój e-mobilności w powiecie umożliwi rozwiązanie problemów mobilności i dostępności komunikacyjnej mieszkańców i turystów, ale także pozwoli  promować proekologiczne i prozdrowotne postawy związane z aktywnością mobilną.

Rozwój koncepcji opartej na elektrycznych środkach transportu (a także tradycyjnej komunikacji rowerowej) w powiecie będzie miał duże znaczenie również z punktu widzenia ochrony środowiska. Jest to szczególnie ważne dla regionu Puszczy Białowieskiej (jednego z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie, wpisanego na listę UNESCO). Poprawi to jakość powietrza i zmniejszy hałas związany z transportem drogowym. Obecnie ruch samochodowy i nieliczne przedsiębiorstwa są głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w regionie. Elektryczne środki transportu mogą w przyszłości stać się jedną z najważniejszych form transportu w regionie.

 

Katarzyna Miszczuk

Barbara Budnik

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

 

Projekt MARA (tekst na plakacie):

 • 12 partnerów z 9 krajów
 • Całkowita wartość projektu:  ponad 2,3 mln euro, w tym budżet powiatu hajnowskiego jako partnera  to 77.660,00 euro
 • Badania dot. możliwości rozwoju koncepcji e-rowerów w regionie
webbinarium fotowoltaika

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu hajnowskiego do udziału w nieodpłatnym webinarium „Fotowoltaika – opłacalność inwestycji, zasady i bezpieczeństwo eksploatacji” organizowanym przez Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”

Webinarium jest finansowane ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

 

Proponujemy Państwo następujące terminy:

 • 3 grudnia 2020 r., godz. 14.00
 • 7 grudnia 2020 r., godz. 17.00
 • 9 grudnia 2020 r., godz. 17.30
 • 11 grudnia 2020 r., godz. 16.00
 • 12 grudnia 2020 r., godz. 14.00

 

PROGRAM WEBINARIUM:

 1. Opłacalność instalacji OZE  - okres zwrotu, koszty, wielkość instalacji
 2. Niezbędne elementy techniczne  instalacji PV.
 3. Zasady bezpiecznej  eksploatacji instalacji PV
 4. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Prowadzący: dr inż. Helena Rusak oraz dr inż. Marcin Sulkowski.

 

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, szczegółowe dane dostępowe zostaną przekazane osobom które zgłoszą swój udział. Wymagane jest posiadanie komputera posiadającego połączenie internetowe, kamera nie jest wymagana.

 

Forma zgłoszenia udziału w szkoleniu: formularz zgłoszeniowy - do pobrania.

Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia poprzedzającego webinarium, na które uczestnik planuje się zgłosić, mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub oryginał pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

 

Zapraszam do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań, tel.: 85 682 2169.

Z wyrazami szacunku

Lucyna Lewczuk

 

logo dół

ferie w mundurze

Zaplanuj „Ferie w Mundurze” już dziś!

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową realizowaną podczas ferii zimowych. Jesteś studentem, uczniem, nauczycielem lub po prostu w czasie ferii będziesz miał więcej czasu na dodatkową aktywność? Chcesz zostać żołnierzem, jednocześnie nie rezygnując z pracy czy nauki? Rozwiązaniem dla Ciebie jest Terytorialna Służba Wojskowa (TSW).

 

OFERTA

Realizacja szkoleń podczas ferii zimowych nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w TSW. Ochotnicy, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku, nie posiadają przeszkolenia wojskowego w pierwszym etapie przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe zakończone uroczystą przysięgą. Żołnierze rezerwy zrealizują natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Tegoroczna oferta przygotowana została w dwóch wariantach, które dają możliwość zostania „Terytorialsem” jeszcze w tym roku i dokończenie zasadniczej części szkolenia podczas ferii zimowych

 

Oferta dla osób bez przeszkolenia wojskowego:

18-19.12.2020 r. (2 dni szkolenia) oraz 04-17.01.2021 r. (14 dni szkolenia)

 

Oferta dla żołnierzy rezerwy:

18-19.12.2020 r. (2 dni szkolenia) oraz 12-17.01.2021 r. (6 dni szkolenia)

 

Szkolenia podstawowe i wyrównawcze to dopiero początek drogi, cały cykl szkolenia podzielony jest na 3 zasadnicze etapy tj. indywidualny, specjalistyczny i zgrywający i trwa 3 lata. W tym czasie dużo łatwiej jest połączyć dotychczasową aktywność zawodową, naukę z pełnieniem TSW ponieważ kolejne szkolenia organizowane są w systemie rotacyjnym, w dni wolne od pracy. Ochotnicy, którzy skorzystają z oferty „Ferii w Mundurze” zrealizują zajęcia z zakresu ratownictwa, taktyki ogólnej, łączności i topografii oraz m.in. szkolenie strzeleckie i ćwiczenia z zasad przetrwania w trudnych zimowych warunkach.

 

 

 DLA KOGO?

Oferta skierowana jest głównie do wszystkich pełnoletnich uczniów, studentów, nauczycieli.
Szkolenia w okresie ferii to również bardzo dobra okazja dla tych którzy właśnie w tym okresie maję więcej czasu i możliwości zaangażowania się w dodatkową aktywność.
W poprzednich edycjach „Ferii w Mundurze” zauważalny był wzrost zainteresowania wśród osób pracujących w rolnictwie, dla których okres ferii jest jednym z niewielu w roku pozwalającym na realizację szkolenia. Organizacja specjalnej edycji szkoleń w okresie ferii zimowych jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom ochotników. W kolejnym etapie realizacja tzw. szkoleń weekendowych, 2 dni w miesiącu, pozwoli połączyć naukę czy pracę z pełnieniem TSW.

14 Batalion Lekkiej Piechoty w Hajnówce (14 blp) zaprasza na szkolenia zarówno osoby bez przeszkolenia wojskowego jak również osoby, które już jakiś czas temu odbyły służbę wojskową. Kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 55 lat (podoficerowie i oficerowie do 63 lat), którzy chcą wnieść swój wkład w system bezpieczeństwa Polski, wspierać lokalną społeczność w sytuacjach kryzysowych są mile widziani w strukturach 14 blp. 

 

 

GDZIE SIĘ ZGŁASZAĆ?

Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Ferie w Mundurze” oraz spełniające wymagania formalne tj. pełnoletność, niekaralność za przestępstwa umyślne, posiadanie obywatelstwa polskiego, minimum wykształcenie podstawowe, powinny w najbliższym czasie złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Bielsku Podlaskim o powołanie do TSW.

 

Wnioski można składać:

 • osobiście w siedzibie WKU w Bielsku Podlaskim;
 • na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • listownie na adres: ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski;
 • poprzez platformę ePUAP;
 • wypełniając deklarację na zostanzolnierzem.pl(określając w preferencjach „służba niezawodowa”);
 • osoby mieszkające w pobliżu jednostki wojskowej wnioski mogą również dostarczyć bezpośrednio do 14 batalionu lekkiej piechoty w Hajnówce;

Wnioski do pobrania dostępne są na https://wkubielskpodlaski.wp.mil.pl/pl/ w zakładce POZOSTAŁE/MATERIAŁY DO POBRANIA.

 

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKASZ:

14 Batalion Lekkiej Piechoty w Hajnówce

17-200 Hajnówka

tel: 261 397 107

https://www.facebook.com/Terytorialsi/

https://twitter.com/terytorialsi

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

ul. Dubiażyńska 2, 17-100 Bielsk Podlaski

tel: 261 398 073

www.facebook.com/WKUBielskPodl

twitter.com/WKU_Bielsk_Podl

Godziny pracy: w poniedziałek od 7.30 – 18.00; od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

 

PLAKAT FERIE w mundurze

broszura TSW 1

broszura TSW 2

spis rolny

W związku z realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny Powszechnym Spisem Rolnym informujemy o organizowanym przez Prezesa GUS  Konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.  W załącznikach przesyłam zaproszenie, szczegółowy regulamin oraz plakat do wydruku. Serdecznie zachęcamy do udziału.

https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/w-jaki-sposob-mozna-sie-spisac

zbiórka złomu

Na terenie naszej Gminy zorganizowana została strażacka zbiórka złomu na rzecz chorego na rdzeniowy zanik mięśni Kubusia Suchodoły – mieszkańca Hajnówki. Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowokornina, Orzeszkowa i Mochnatego oraz ich znajomi z miasta Hajnówka ciężko pracowali, poświęcając jednocześnie swój prywatny czas, wracając do domów nie raz jak się ściemni.